Tất cả

- Bước 1 : Nhập tài khoản và mật khẩu vào app fb đăng nhập
- Bước 2: Nhập mã đăng nhập , Lưu ý nhập
8 số sau chữ code 2, code 3 , code 4,....code 10

- Nhớ là nhập 8 số nhé ae , ví dụ code 2 1234 5555 thì chúng ta nhập 12345555 

( mã đăng nhập trong mục Bổ Sung trong lịch sử mua acc , dưới tài khoản mật khẩu lúc mua shop cung cấp cho bạn )

- Bước 3: đăng nhập thành công và vào Free Fire thưởng thức game thui !!!

MONG AE ĐỌC THẬT KỸ VÀ LÀM CHẬM ĐÚNG CÁC BƯỚC SHOP HƯỚNG DẪN