Tất cả

Hiện tại không có tài khoản nào phù hợp với yêu cầu của bạn! Hệ thống cập nhật nick thường xuyên bạn vui lòng theo dõi web trong thời gian tới !

BƯỚC 1 : TRUY CẬP https://account.riotgames.com/

BƯỚC 2 : NHẬP TK MK VÀ ĐĂNG NHẬP

BƯỚC 3 : KÉO XUỐNG DƯỚI CÙNG VÀ NHẬP MK CŨ MK MỚI VÀ TIẾN HÀNH ĐỔI MK